חפש באתר
 בימים אלה מופיע גיליון 17 של קתרסיס
לחצו כאן לקריאת הגיליון
לפרטים נוספים...
שם:
אימייל:
דברים לכבודו של ראובן ירון | מאת:א"מ ראבילו

א"מ ראבילו דברים לכבודו של ראובן ירון כבוד ועונג רב הוא לנו להקדיש גיליון זה של Israel Law Review לפרופסור ראובן ירון עם הגיעו לגיל שבעים. בשבילי ראובן ירון יהיה תמיד בראש וראשונה המורה למשפט רומי, שקבל אותי כתלמיד מחקר עם עליתי לישראל לפני כשלושים שנה. כבר אז יכולתי להבחין במעלותיו המיוחדות ולעמוד על ערכן. פרופסור ירון נולד בוינה, ונראה שהוא הביא אתו משם את אותן התכונות של יסודיות ותשומת לב מירבית לכל פרט ופרט שהחיל אותן על כל שטחי מחקרו הרבים. בטיפולו במקורות המשפט הרומי הוא נעזר בידיעותיו המקיפות במשפטי המזרח הקדמון ובשיטות המחקר הנאותות, וזאת נוסף לידע הכללי שהוא תנאי הכרחי לכל חוקר של המשפט הרומי. יש לציין שבשביל ירון המשפט הרומי היה השלב הסופי בחקירותיו, בתהליך מתמשך שתחילתו יותר מאלף שנים לפני יסוד רומא בחוקי ארצות המזרח הקדמון והמקרא. בכך נבדל ירון מן המשפטן הרומי המצוי, שמטרתו בחקר המשפט הרומי היא הבנה מעמיקה יותר של מקורות המשפט של ימי הבינים והעת החדשה. אך בל נטעה: ירון גילה עניין פעיל גם בענייני יום¬-יום של תקופתו, ולא רק בתחום המשפט. אם כי דברים אלה אינם מופיעים במסמכי ״תולדות החיים״ שלו, ירון השתתף השתתפות פעילה במאבק לעצמאות ישראל, והביע התעניינות פעילה במספר רב של תחומי עשיה. פרופ׳ ירון היה דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בשנים 1967-1971. היתה זאת התקופה שמיד אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר הוחלט להחזיר את האוניברסיטה לביתה הראשון בהר הצופים. הוחלט שהפקולטה הראשונה שתעבור להר הצופים תהיה הפקולטה למשפטים, וירון הקדיש את כל מרצו למטרה חדשה זאת של שפוץ המבנים והתאמתם. בתקופת הדיקנות של ירון נוסד גם כתב העת של הסטודנטים משפטים (1969), שקנה לעצמו מעמד נכבד בספרות המשפטית הישראלית. ירון היה חבר מערכתIsrael Law Review בשנים 1967-1973, ותרם תרומה נכבדה לפתוחו של כתב עת זה. בשנים 1973-1978 היה מנהל בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. בתפקיד זה היה אחראי על העברת ארכיונו של אלברט איינשטיין לספריה הלאומית. הוא עזב משרה זאת עם מינויו ליושב ראש רשות השידור, ושימש בתפקיד זה בשנים 1978-1984. נכונותו התמידית להקדיש מזמנו וכוחו לעולם הספר הגיעה לשיאה עם מינויו ליושב ראש הוצאת הספרים על שם י"ל מאגנס של האוניברסיטה העברית, בשנים 1968-1988 ו¬-1990-1995. לצורך גיליון זה של Israel Law Review הזמנו מאמרים מחוקרים ומלומדים ברחבי העולם. פותח את הגיליון מאמר של פרופסור דוד דאובה, מורו ורבו של ירון, ואחריו באים מאמרים על המשפט בעולם העתיק ובעולם היהודי, הערוכים בסדר כרונולוגי של נושאיהם. החלק השני מוקדש למשפט רומי, והמאמרים מופיעים בסדר אלפביתי של המחברים. אנו מקוים שנמשיך להיות נשכרים ממחקריו של פרופסור ראובן ירון עוד שנים רבות, ומאחלים לו ad multos annos (״תחיה לשנים רבות״). מתוך גיליון 2-29/1 של Israel Law Review, חורף-אביב 1995, עמודים 1-2.

חזור

כל הזכויות שמורות לאתר קתרסיס Copyright © 2006 בניית אתרים  EKDesign